Hypnose en hypnotherapie

Snelle blijvende veranderingen met behulp van hypnose

Obsessieve compulsieve stoornis oftewel dwangneurose

De obsessieve compulsieve stoornis, dwangstoornis of dwangneurose, heeft zeer veel verschijningsvormen en kenmerkt zich enerzijds door angstgedachten en anderzijds de dwanghandelingen om de angsten te bezweren en/of te neutraliseren, wat dan even opluchting kan geven. Mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCD) hebben moeite om hun rituelen af te leren vanwege het onvermogen om zich veilig te voelen in de betreffende situatie.

Cognitieve gedragstherapie: "De rituelen verdwijnen nooit helemaal"

OCD wordt in veel gevallen behandeld met cognitieve gedragstherapie. In deze behandeling worden patiënten juist blootgesteld aan hun angstgevoelens. Iemand met bijvoorbeeld angst voor het aanraken van vieze objecten, wordt juist uitgedaagd dit te doen, in een poging het eigen gedrag beter te reguleren en hier uiteindelijk van af te komen. Vele patiënten slagen er niet in om dit succesvol te doen en worden door middel van cognitieve gedragstherapie geleerd om controle te krijgen over hun compulsieve gedrag, maar in stresssituaties keert het weer terug.”

OCD in cijfers:

Circa 160.000 Nederlanders hebben last van OCD, dit is bijna 1% van de bevolking. Vanwege de schaamte en vooroordelen zoeken ze lang niet altijd of vaak pas heel laat hulp (soms pas na tien jaar). En dit terwijl de impact enorm kan zijn op het dagelijks leven van deze groep en er diverse behandelmethodes zijn die goede resultaten kunnen bieden (van verbetering tot volledig herstel).

Waarom is hypnotherapie anders?

De oorzaak van het compulsieve gedrag is terug te voeren op de angstgevoelens die iemand heeft, die het onveilige gevoel veroorzaken. Door middel van hypnotherapie kan er echter rechtstreeks ingegrepen worden op de herinneringen die de angst en dus het onveilige gevoel veroorzaken. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheid te herstellen en vervalt de noodzaak van het ritueel.