Hypnose en hypnotherapie

Snelle blijvende veranderingen met behulp van hypnose

Gezondheid en hypnose


Celbiologen hebben ontdekt, dat wat wij ten diepste geloven, onze gezondheid mede bepaalt. Onze perceptie stuurt onze cellen aan.

Dit staat lijnrecht tegenover de huidige geneeskunde, omdat volgens hen je genen (het DNA) je gezondheid bepalen en dat je dus zelf nauwelijks invloed hebt op je gezondheid.

Deze biologen ontdekten onder de microscoop juist het tegendeel: wat jij gelooft over jezelf, je gezondheid en je leven bepaalt de werking van de cellen. Tegenwoordig heet dat studiegebied de epigenetica (‘epi’ betekent boven; dus ‘datgene dat boven de genen staat’). De epigenetica bestudeert hoe de omgeving (stress, wat je gelooft, emoties) de werking van de genen beïnvloedt.

Hoe werkt het? Simpel gesteld komt het hier op neer. Ons lichaam is een grote ‘gemeenschap’ van 50 biljoen cellen die met elkaar samenwerken. Hoe beter die cellen hun werk doen, hoe gezonder we zijn. In de nucleus (celkern) bevinden zich chromosomen die voor 50% uit DNA bestaan en voor 50% uit proteïnen. Deze proteïnen bepalen hoe de cel werkt en welke processen er in de cel in gang worden gezet (dat zorgt ervoor of je gezond bent of niet).

Signalen uit de omgeving (een medicijn of bijvoorbeeld een gedachte) bepalen of een proteïne wordt geactiveerd of niet. De celmembraan speelt hierin een cruciale rol en werkt als een soort schakelaar. Het bepaalt welke signalen vanuit de omgeving wel en welke niet worden doorgegeven aan de proteïnen in de celkern. Hoe bepaalt de celmembraan dat? Door onze perceptie. Wat wij wel en wat wij niet geloven bepaalt of een signaal wordt doorgegeven aan een proteïne in de celkern. Wat weer tot een zekere activiteit in de cel leidt: en uiteindelijk of we gezond blijven of niet.

Niet onze genen bepalen onze gezondheid. Maar hoe onze genen worden gelezen (perceptie) zorgt ervoor of we al dan niet gezond zijn.

Van oudsher wordt het effect van perceptie op onze gezondheid het placebo-effect genoemd. Dit wordt gezien als een te verwaarlozen en niet belangrijk effect op onze gezondheid. ‘Nep’-medicijnen (suikerpilletjes) blijken echter vaak even effectief als echte chemische medicijnen, op voorwaarde dat mensen geloven dat ze ‘echte’ medicijnen ontvangen.

Belangrijk is, dat dit alleen werkt als mensen werkelijk geloven dat er iets aan hun gezondheid wordt gedaan. Als je onbewust gelooft dat een bepaalde behandeling niet werkt, heeft het ook geen effect. Dit wordt het nocebo-effect-genoemd.

Onze perceptie heeft dus een enorme positieve invloed op onze gezondheid en ons welbevinden, maar alleen als onze onbewuste overtuigingen positief zijn ten aanzien van onze gezondheid, onszelf en ons leven.

En dit is precies waarom hypnotherapie zo sterk werkt: het zorgt ervoor dat je onbewuste overtuigingen in lijn komen met je bewuste intenties. Je bewuste intentie is bijvoorbeeld dat je wilt herstellen van een bepaalde fysieke klacht. Maar onbewust geloof je dat dit niet kan. Je perceptie bepaalt hoe je cellen reageren. Als je gelooft dat je niet kunt herstellen, dan is de kans klein dat je herstelt van de fysieke klacht. Met hypnotherapie zorg je ervoor dat onbewuste overtuigingen in lijn komen met wat je bewust wilt (herstellen). En zo kun je dus een positief effect op de werking van je cellen hebben en daarmee op je gezondheid.